etapSlide

Etap I

Proces warzenia zaczyna się od rozdrabniania słodu. Nazywany jest ten etap również śrutowaniem, czyli mieleniem ziarna, bez uszkodzenia naturalnej łuski nasiennej. Przygotowuje się w ten sposób słód do następnej fazy w produkcji piwa.

I

etapSlide

Etap II

Rozdrobniony słód trafia wraz z ciepłą wodą do kotła warzelnego, gdzie następuje tzw. zacieranie. W trwającym blisko trzy godziny procesie otrzymujemy mętny roztwór, który zawiera w sobie rozpuszczone cukry oraz cząsteczki słodu.

II

etapSlide

Etap III

W tym etapie mamy do czynienia z filtracją powstałego wcześniej zacieru. W zawiązku z tym cały zacier ze szklanej warzelni przepompowywany jest do kadzi filtracyjnej wyposażonej w specjalne sita znajdujące się tuż nad właściwym dnem zbiornika. Następuje tutaj oddzielenie brzeczki, czyli ciekłego klarownego półproduktu od łuski, która tworzy naturalną warstwę filtracyjną. Efektem filtracji jest brzeczka, która zawiera nierozpuszczalne substancje, m.in. białka.

III

etapSlide

Etap IV

Brzeczka w tym etapie powraca do kotła warzelnego i wraz z chmielem jest gotowana blisko godzinę.

IV

etapSlide

Etap V

Po ugotowaniu brzeczkę przepompowuje się do kadzi osadowej, aby oddzielić osady gorące. Wprowadza się ją w ruch wirowy, co sprawia, że osady gorące oddzielają się od brzeczki.

V

etapSlide

Etap VI

Po procesie gotowania brzeczka musi zostać schłodzona do temperatury właściwej dla drożdży (dolnej i górnej fermentacji). Dla drożdży dolnej fermentacji brzeczka chłodzona jest do temperatury około 5⁰C, natomiast dla drożdży górnej fermentacji około 15⁰C. Do pierwszego etapu schładzania używa się zmiękczonej wody, która odbiera ciepło brzeczki. Uzyskana gorąca woda jest później wykorzystywana podczas procesu technologicznego produkcji piwa. W drugim etapie schładza się brzeczkę używając tzw. wody lodowej, której temperatura nie przekracza 1˚C.

VI

etapSlide

Etap VII

Po ugotowaniu i schłodzeniu brzeczki przechodzimy do procesu fermentacji, podczas którego drożdże zmieniają cukier w alkohol, dwutlenek węgla i ciepło.
Na tym etapie powstaje młode piwo zwane także „zielonym piwem”. Fermentacja prowadzona jest powoli, aby powstało jak najmniej produktów ubocznych (wzmagających działanie alkoholu etylowego). Do powstania najwyższej jakości piwa potrzeba około 10 dni fermentacji. W Browarze Trzy Korony znajdują się trzy zbiorniki fermentacyjne, w których mieści się 6 000 litrów piwa.

VII

etapSlide

Etap VIII

Po upływie określonego czasu piwo tłoczone jest do zbiorników leżakowych, znajdujących się w centrum naszej restauracji, tuż pod antresolą za szklaną witryną. Podczas tego etapu pozostały cukier przekształca się w alkohol i dwutlenek węgla.
Podczas warzenia - z jednej warki - otrzymujemy 870 l brzeczki. Aby napełnić jeden zbiornik fermentacyjny potrzebujemy dwóch warek.
W leżakowni panuje odpowiednio niska temperatura, w której piwo spokojnie dojrzewa. W zależności od rodzaju piwo leżakuje od 20 do 85 dni w ośmiu zbiornikach mieszczących w sumie 14 400 litrów. Niepasteryzowane i niefiltrowane piwo dostarczane jest z kolei specjalnymi schłodzonymi przewodami z leżakowni wprost na bar.

VIII

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

ETAP V

ETAP VI

ETAP VII

ETAP VIII